Kalite
Anasayfa > Teknolojimiz > Kalite

Yönetim Sistemleri Politikası

Pompa teknolojileri üreten Mas Daf A.Ş., olarak ana hedefimiz, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız ile birlikte, karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırarak büyümek ve bir dünya markası olmaktır.

Benimsediğimiz bu misyon çerçevesinde;

 • ISO 9001 & ISO 14001 standardına uygun entegre yönetim sistemi ve ahlaki kurallar çerçevesinde; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan pompa teknolojileri üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
 • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Ürün ve proseslerimizde, çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmalar yapmayı,
 • Kirlilik oluşturacak dış etkenleri, kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Proseslerimizde, pompa teknolojilerinin tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliğini ön planda tutan, enerji tüketimini azaltıcı pompa sistemleri geliştirmeyi ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı,
 • Yönetim sistemlerimizi düzenli olarak gözden geçirerek, etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.

Mas Daf A.Ş. olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa ürünlerinin “tasarımı, üretimi, depolanması ve sevkiyatı” konusunda uymayı taahhüt ettiğimiz politikamız ise;

 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin yasal mevzuatlara uymak ve yükümlülüklerini yerine getirmek
 • Müşteri memnuniyeti ve şartlarını sağlamak,
 • Yüksek kalitede pompa teknolojileri sunmak,
 • Pompa teknolojileri konusunda en kısa teslim süresini vermek,
 • Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilirgelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,
 • Pompa sektöründe lider olmanın sorumluluğunun bilincinde olarak, müşteri odaklı satış politikaları ile yurt içi ve yurt dışında ki pazar payımızı sürekli artırarak, şirket ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • İnsana ve çevreye değer vermek, doğal kaynakları verimli kullanmak ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salınımını azaltan uygulamaları hayata geçirerek, doğal kaynakları verimli kullanmak ve çevre kirliliğini   azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Çalışanlarımızın, “Entegre Yönetim Sistemimizin” gereklilikleri hakkında bilinçlenmeleri ve sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Pompa teknolojilerinin “tasarımı, üretimi, depolanması ve sevkiyatı” süreçlerinde enerji tüketimlerini analiz ederek, ilgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol altına almak ve enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek.
KALİTE BELGELERİMİZ

KALİTE BELGELERİMİZ