UKMS Serisi
UKMS Serisi
UKMS Serisi

Kendinden Emişli Atıksu Pompaları

• UKMS serisi pompalar kendinden emişli, klapeli santrifüj
pompalardır.
• Kendinden emişli olduklarından pompa emiş yapılacak kuyunu
üzerinde, sadece emme tesisatının kuyu içinde olması
yeterlidir.
• Elastik kaplin vasıtasıyla dizel motor ve elektrik motoru ile
tahriki mümkündür.
• UKM-S serisi 6 farklı tipten oluşmaktadır: 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”.
• Çarklar açık ve iki kanatlıdır ve pompa büyüklüğüne göre
76 mm (3”) ye kadar katı partikül basabilirler.
• Tıkanmayı gidermek çok kolaydır. Önden çıkarılabilen emme
kapağı çarka, salmastra kutusuna ve mekanik salmastraya
erişimi kolaylaştırmaktadır.
Emme ve basma tesisatlarında herhangi bir işlem yapmadan
tıkanıklığı gidermek çok kolaydır.

• Emme flanşı içindeki klape özel olarak tasarlanmıştır.
Emme tesisatında herhangi işlem yapmadan klapenin çıkarılıp
takılması mümkündür.
• Rulman yatağı pompa gövdesi tarafından desteklenmektedir.
Hizalama problemi olmaz.
• UKM serisi pompalar kendinden emiş oldukları için kullanımı
çok kolaydır.
• Emme borusu suya daldırıldıktan sonra emme yüksekliğine
göre yaklaşık 1 dakika içinde pompa çalışır.

Debi Aralığı 50 – 730 m3/h
Manometrik Yükseklik Aralığı 4 – 40 mss
Motor Hız Aralığı 650 – 2900 d/d
Emme Flanşı 2” – 10” (PN 10)
Basma Flanşı 2” – 10” (PN 10)

 

Kendinden Emişli Atıksu Pompaları

 

Evsel ve endüstriyel ham kanalizasyon sıvılarının
basılmasında,
• Kanalizasyon arıtma tesisleri,
• Çamurlu ve katı parça ihtiva eden sıvıların
basılmasında,
• Fabrika atık suları pompajında,
• Her türlü drenaj ve tahliye işlemlerinde

Close